Establishment and characterization of healthy donor's γδT cell clones
Xiao-juan HE; Ning KANG; Hui CHEN; Lian-xian CUI; Wei HE
Basic & Clinical Medicine . 2009, (1): 24 -28 .