Influence of high altitude on bone age development of children and adolescents
Cidanwangjiu, Tudan'awang, YANG Meijie, Puqiongqiongda, WANG Fengdan, PAN Hui, JIN Zhengyu
Basic & Clinical Medicine . 2023, (4): 636 -640 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0636