Influencing factors and the clinical significance of tumorigenesis rate in PDX model of colorectal cancer
ZHANG Yanping, YAO Liuxu, DING Qiannan, HUANG Zeyong, LI Yuhong, HUANG Suqin
Basic & Clinical Medicine . 2023, (4): 596 -602 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0596