Effect of miR-140-5p targeting HMGB1/IκB-α axis on retinopathy of diabetic rats
ZHANG Mengyao, NIU Shu, CAI Jing, ZHAO Zhigang, ZHOU Yan
Basic & Clinical Medicine . 2023, (4): 615 -620 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0615