Application of self-monitoring of blood glucose-based experience teaching method in clinical training of endocrinology
LIU Wei, Fu Yao, LUO Ying-ying, ZHANG Rui, CAI Xiao-ling, HAN Xue-yao, JI Li-nong
Basic & Clinical Medicine . 2022, (11): 1809 -1812 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.11.1809