Practice of standardized training simulation examination in the national standardized training base for residents in ultrasound medicine
JIA Xin-ying, TIAN Yan, LU Wei-dan, XI Xue-hua, ZHOU Tong-tong, LU Xiao, ZHANG Bo
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1314 -1317 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1314