Effects of flexible ureteroscopy lithotripsy and percutaneous nephrolithotripsy on the efficacy and inflammatory response of renal calculi less than 3 cm
YU Zi-qiang, XU Jiu-ping, ZHAN Chang-sheng, SHAO Ming-feng, ZOU Jian-an
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1259 -1262 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1259