Influence of preoperative ureteral stenting on the curative effect of flexible ureteroscopic lithotripsy
LI Xin, CHEN Zhi-gang, ZHANG Meng-dong, TANG Hao, LU Xiao-dong, LI Bao-guo
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1255 -1258 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1255