miR-499 inhibits migration and promotes apoptosis of human osteosarcoma cell line Saos2 by targeting at TGF-α
WANG Lei, QIU Ming-xian, ZHANG Hui-rong, ZHANG Jin-ping, ZHAO Jing, KANG Xiao, ZHANG Qing-quan
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1230 -1236 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1230