Yuzhi Zhixue granules reduce endometrial fibrosis in rats with intrauterine adhesion
JIANG Yan-ling, DING Li, LI Fa-yu, JIE Shi-lei, ZHANG Yi-qiong
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1220 -1224 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1220