Ophiopogonin B inhibits proliferation and migration of human esophageal squamous cell carcinoma cell line EC9706
ZHONG Ming, YU Xiu-yi, GUO Wei-xi, FANG Zheng
Basic & Clinical Medicine . 2022, (7): 1053 -1059 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.07.1053