Progress on the role of melatonin in dilated cardiomyopathy
LIU Jia, XU Kai, SHI Rui-zheng, ZHANG Guo-gang
Basic & Clinical Medicine . 2022, (7): 1148 -1151 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.07.1148