Research progress on the correlation between iodine and metabolic syndrome
XU Xiao-shuang, MIN Hang, YE Yue, GUO Meng-ran, ZHEN Dong-hu
Basic & Clinical Medicine . 2022, (6): 979 -982 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.06.009