Application of membrane bioreactor treatment process in reconstruction of sewage station in general hospital
WANG Wen-ting, YANG De-yong, JIAO Jun-sheng
Basic & Clinical Medicine . 2022, (3): 541 -544 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.03.010