Silencing eEF2K combined with sodium tanshinone ⅡA sulfonate synergistically inhibit proliferation of human lung adenocarcinoma cell line A549
WANG Bu, YUAN Sheng-fang, ZHANG Chang-hong, YUAN Cheng, HUANG Pan-deng, ZHANG Zhi-hua, ZHAO Jian-qing
Basic & Clinical Medicine . 2022, (1): 106 -113 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.01.017