Mucormycosis in a patient with renal failure: case report and review of literature
Wen-ling YE; Peng WANG; Ying-yi WANG; Yao ZHANG; Yang YU; Hang LI; Xue-mei LI
Basic & Clinical Medicine . 2009, (6): 636 -640 .