Redox modification of CLOCK mediates the regulatory function of endogenous H2O2 in mouse cellular respiration
CHANG Weiwei, LI Xunkai, ZHANG Zhuqin, CHEN Houzao, LIU Depei
Basic & Clinical Medicine . 2023, (5): 745 -750 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.05.0745