Stable knockout of Mcart-1 down-regulates the proliferation and oxidative phosphorylation of RAW264.7 macrophages
ZHAO Yongjing, QIU Jiaxing, ZHANG Diya, GUO Hongjiang, WANG Yucheng, JU Rui, GUO Lei
Basic & Clinical Medicine . 2023, (4): 568 -575 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.04.0568