Single-center experience of congenital solitary kidney cases
ZHANG Menghui, ZHAO Yi, JI Zhigang, LIU Guanghua, ZHOU Jingmin, LIU Haiyuan
Basic & Clinical Medicine . 2023, (2): 298 -300 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.02.298