Progress on cholesterol metabolism and non-alcoholic steatohepatitis
LI Xiao-xiao, SHU Xiang-bing, ZHANG Li
Basic & Clinical Medicine . 2022, (7): 1134 -1138 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.07.1134