Factors related to hypertension in Kazakhs with different occupations in Altay city, Xinjiang Uygur Autonomous Region
DU Jin, SHEN Yu-bing, YANG Cui-hong, CHEN Ya-li, JIANG Jing-mei
Basic & Clinical Medicine . 2022, (4): 577 -582 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.04.026