Research progress in colitis-induced hepatic barrier dysfunction
SHU Meng-xuan, YUAN Fang-chen, ZHOU Meng-qi, TU Shi-yan, XU Yue, QIN Hong-yan
Basic & Clinical Medicine . 2022, (1): 149 -153 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.01.022