Summary and prospect of body donation programs in Beijing in the past 20 years
ZHANG Han-lin, TANG Ke-yun, HU Xin-zhi, ZHANG Qing, WANG Nai-li, ZHANG Di, MA Chao
Basic & Clinical Medicine . 2021, (1): 125 -129 .