GABA受体调节剂在阿尔茨海默病治疗上的研究进展
袁冬, 张云帆, 罗妙玲, 陈壮飞, 付玉
Research Progress in GABA Receptor Regulators in Alzheimer′s Disease
YUAN Dong, ZHANG Yun-fan, LUO Miao-ling, CHEN Zhuang-fei, FU Yu
中国药学杂志 . 2022, (21): 1810 -1816 .  DOI: 10.11669/cpj.2022.21.006