LC-MS/MS测定大鼠血浆中16种胆汁酸及在甘草减毒研究中的应用
邓阳,,张毕奎,颜苗*,龚慧,李焕德,方平飞,樊新荣,何桂霞,蔡骅琳
LC-MS/MS Method for Determination of Sixteen Bile Acids in Rat Plasma and Its Application in Liquorice Detoxification Research
DENG Yang,,ZHANG Bi-kui,YAN Miao*,GONG Hui,LI Huan-de,FANG Ping-fei,FAN Xin-rong, HE Gui-xia, CAI Hua-lin
中国药学杂志 . 2015, (3): 263 -268 .  DOI: 10.11669/cpj.2015.03.017