The enhancing effects of Norepinephrine on immune functions of rat peritoneal macrophages
Jian-yun ZHOU; Jun YAN; Ce YANG; Qing LIU; Ying CHENG; Jian-xin JIANG
Basic & Clinical Medicine . 2009, (1): 85 -86 .