Up-regulated expression of PDGF-D in Children IgA Nephropathy
Zuan-hua RONG; Zhao QI; Yong-hong SHI; Hui-jun DUAN
Basic & Clinical Medicine . 2008, (12): 1313 -1314 .