Establishment of a cell model supporting HCV1b subgenomic replication
Hui-yi CHEN; Jie LU; Rui LI; Zhong-shuai XIN; Bin YIN; Yan-hua GONG; Xiao-zhong PENG
Basic & Clinical Medicine . 2009, (6): 570 -574 .