Research progress on the role of IgG N-glycosylation modification in diabetic retinopathy
ZHANG Yixin, CAI Shanjun, LI Zhili, YU Weihong, ZHANG Hua
Basic & Clinical Medicine . 2023, (3): 509 -513 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.03.509