Research progress on the role of DNA methylation in the occurrence and prognosis of lung cancer
XUE Jianchao, WANG Yadong, LI Bowen, LIU Xinyu, LIANG Naixin, LI Shanqing
Basic & Clinical Medicine . 2023, (3): 514 -518 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2023.03.514