Risk factors for postoperative complications in posterior scoliosis correction surgeries of pediatric patiens
MA Man-jiao, MA Lu-lu, ZHANG Xiu-hua, ZHANG Jian-guo, SHEN Jian-xiong, HUANG Yu-guang
Basic & Clinical Medicine . 2022, (11): 1755 -1759 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.11.1755