Risk factors for perioperative allogeneic blood transfusion in adolescent scoliosis posterior correction surgery
MA Man-jiao, MA Lu-lu, ZHANG Xiu-hua, ZHANG Jian-guo, SHEN Jian-xiong, ZHANG Ai-hua, CHEN Lin, LIU Chang-cheng
Basic & Clinical Medicine . 2022, (9): 1419 -1423 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.09.1419