C5a/C5aR1 mediates the IMQ-induced psoriatic skin inflammation via promoting IL-17A expression by γδ T cells in mice
ZHENG Quan-you, LIANG Shen-ju,SHU Yong, ZHOU Shan, ZHONG Yu, SHENG Fen, TANG Ming-jun
Basic & Clinical Medicine . 2022, (9): 1325 -1332 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.09.1325