Tripterygium wilfordii glycosides reduce inflammation response in Sjgren's syndrome of mouse models
LIU Jia-yan, MEI Rong, YANG Li-feng, ZHAO Wen-bin, HAN Cheng-long, ZHOU Hui, LI Er-long
Basic & Clinical Medicine . 2022, (9): 1362 -1366 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.09.1362