An exploration of medical imaging teaching remodeling led by clinicians
SHAN Ying, JIN Ying, GU Yu, WANG Wei, LI Yan, PAN Ling-ya
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1322 -1324 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1322