Research progress on the role and mechanism of visfatin in sepsis-related organ injury
KUANG Zhong-shen, CONG Zhu-kai, WU Chang-yi, YANG Ning, ZONG Ya-nan, GUO Xiang-yang
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1279 -1283 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1279