Construction of a TCM and Western combination model for prognostic evaluation of chronic heart failure based on TCM syndrome elements and machine learning
FAN Jia-sai, DU Yi-fei, XU Jia-ying, CHEN Si-zhen, GAO Yong-hui, REN Jing-yi
Basic & Clinical Medicine . 2022, (8): 1169 -1175 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.08.1169