Prokaryotic expression of glucans binding protein and application for detecting invasive fungal infection
ZHU Li-ru, HUANG You-ming, ZHANG Hong-xiang, ZHOU Fa-you, TANG Xiao-lei
Basic & Clinical Medicine . 2022, (6): 883 -889 .  DOI: 10.16352/j.issn.1001-6325.2022.06.007