Effects of 5-Aza-induced BM-MSCs transplantation on myocardial infarction area, related cytokines and potassium ion channels in rats
LI Ming-yang, WANG Shu-xia, ZHAO Jing-miao, WANG Qiu-ping, CHEN Ping, JIN Hua, HU Ji-hong
Basic & Clinical Medicine . 2021, (1): 20 -26 .