Kahoot! application research in formative evaluation of human anatomy under SPOC background
HU Zhuo-yao, XI Jun, HUANG Xiong-feng, HOU Ji-hua, LI Qing, CHEN Qiao
Basic & Clinical Medicine . 2021, (1): 135 -138 .