Chitosan composite hydrogel loaded with TGF-β3 promotes the repair of meniscus defects in rabbits
WANG Yun, XU Hong-yu, PAN Zong-you, NI Li-cheng, WANG Gang-xiang, ZHAO Yong, ZHENG Qiang
Basic & Clinical Medicine . 2020, (11): 1512 -1518 .